På Mediumskolan, där jag utbildade mig, arbetar de med att höja medvetenheten. Medvetenheten om oss själva och medvetenheten om jorden. För att kunna arbeta som ett medium behövs Fokus och utvecklandet av sin medvetenhet är att sitta i kraften. Vi behöver välja en plats hemma där vi vill bygga upp kraften och där bjuda in den spitituella världen. Vill vi förstärka vår energi så omger vi oss med extra kristaller.

Vi pratar om möten med andevärlden, med guider, mästare och änglar. Vi bevisar gång på gång dess existens. Vi förnimmer, känner in dofter från det förgångna, vi ser och hör dem med våra inre sinnen.

För att möta andevärlden här krävs att vi vänder tankarna inåt och öppnar upp för de inre sinnerna. Vi mediterar och går ner i frekvens.

 

Vi har tränat på följande ämnen:

Assestments; vilket är förmågan att se andras förmågor. Som ett utvecklingssamtal. Var inom det mediala sittern kan lägga focus på.

Budskapskort; hjälper till med symboliska tolkningar på frågor genom färger, bilder och siffror.

Fjärrskådning; här ser jag in mig på en annan plats, jag kan leta efter saker, eller varelser, jag kan gå in i hus och se vad som är väsentligt.

Helande mediumskap; här förnimmer jag via ett hologram energierna i kroppen, vart de går och hur jag med ljus kan läka mig själv och sittern.

Kanalisering; här kommunicerar jag på en frekvens där ljusbärare, änglar, guider och mästare befinner sig.

Klärvoajans; vilket är att känna in personen som jag har mitt emot mig. Jag kan även känna in en person via ett namn.

Kvalitetsäkring; vad får man säga och hur får man arbeta som ett medium. Vad bör man undvika att säga och göra.

Mentalt mediumskap; här vänder jag tanken till andevärlden och öppnar mina sinnen tilll någon eller några där.

Skrivand medium; här skriver jag ner det som kommer från andevärlden och läser upp det för sittern.

Tarot; tarotkort används för att expandera det symboliska språket och lättare kunna se vad som händer hos sittern.

Transkommunikation; här tonar jag in på frekvenser som thetavågor och får en starkare och djupare kommunikation med entiteter. Läkande och lärande andar eller andliga hjälpare från andevärlden.

 

Som medium har vi, som alla andra, starka och svaga sidor, få är bra på allt. Jag håller på att utveckla min starka sidor. Det är mycket spännande!

 

Är nu certifierat medium. Här med Lisa Odenhjälm och Carina Flood, mina fantastiska lärare.