Återförsäljare till dessa underbara tubtrugs. Mjuka, tåliga och godkända för att användas till matvaror.