jag ympar åt dig med ditt egna ympris. Har grundstammarna B9, MM106 och vildapel att välja mellan.
Eller ympar på beställning valt ympris till vald grundstam.

Äppelträd vildapelgrundstam

Årets ympar kostar 175 kr, ettåriga kostar 225 kr och tvååriga kostar 450 kr. Prisavvikelser kan förekomma.

Antonovka, 140 cm

Beauty of Bath, 130 cm 

Citron, 120 cm

Cox pomona special, 120 cm

Fredrik, 30 cm

Gul höstkalvill, 140 cm

Gyllene Kitajka, 30 cm

Gyllene Kitajka, 130 cm

Höstdesert, 50 cm

Oranie, 110 cm

Röd kanel, 100 cm

Rödluvan, 100 cm

Röd sommarkalvill, 120 cm

Silva, 40 cm

Queen, 20 cm

Äppelträd grundstam B9, s.k. dvärgäppelträd.

Året ympar kostar 200 kr, 1 åriga kostar 350 kr och 2 åriga kostar 550 kr. Prisavvikelser kan förekomma.

Alice, 50 cm

Alnarps favorit, 150 cm

Ananaskanel, 80 cm

Beauty of Bath, 120 cm

Fredrik, 150 cm

Fredrik, 140 cm

Summerred, 110 cm

 

Rödköttiga s.k. blodäpplen, 3 åriga, kostar 1395 kr. Prisavvikelser kan förekomma.

Aldenham purple, 180 cm

Apricot, 180 cm

Bakran, 170 cm

Bakran, 200 cm

Pendragon, 160 cm

Purple passion, 170 cm

Purple passion, 200 cm

Red devil, 140 cm

Redlove Era, 180 cm

Redlove Odysso, 160 cm

Red wonder, 100 cm

Surprise, 160 cm

Thickled pink, 180 cm

 

 

 

Äppleträd, grundstam MM 106

 Ettåriga kostar 225 kr och tvååriga kostar 450 kr.  Prisavvikelser kan förekomma.

Domö favorit, 100 cm

Amorosa, 110 cm

Katja, 110 cm

Röd melba, 130 cm

Nanna, 140 cm

Antonovka, 150 cm

Cellini, 180 cm

Fredrik, 180 cm

Rubinola, 180 cm

 

Rödköttiga, s.k. blodäpplen, 3 åriga, kostar 1295 kr. Prisavvikelser kan förekomma.

Aldenham purple, 200 cm

Aldenham purple, 180 cm

Bakran, 170 cm

Surprise, 180 cm

Surprise, 150 cm

Redlove Odysso, 150 cm

Redlove Odysso, 180 cm

Red wonder, 130 cm

Red wonder, 170 cm

 

 

Det går fint att sända ett äppelträd om de inte är längre än 115 cm. Men det är ju lika bra att köpa några stycken träd eller plantor då eftersom portot ändå blir det samma 😀 👍 🍎 📫 🌳

Friläggande av ympkvist

Aldenham purple äppelträd