25. jan, 2022

Björkutslag

Det var det värsta!!! Masurbjörkarna jag tog ympris ifrån hade några knoppar börjat öppna sig! Och jag som trodde jag var ute i god tid... Får skynda mig att ympa. Även masuralen hade svullna knoppar. Bara att sätta igång!