8. jan, 2022

Julyred eller Julia

Förutom att pojken och jag har bytt baksäten och framsäten på två av bilarna så har maken och jag inventerat ännu mer äpplen. Te.x. är jag väldigt glad för att vi har ett Julyred, i Sverige salufört som Julia. Och fler godbitar har vi. Många sorter kvalar in för tillverkning av Kulturmust. Men det skriver jag mer om en annan dag 👍📃🍎