30. nov, 2021

Tid

Inte hinner jag blogga,
det som är så kul!
Och inte kan jag rimma,
men jag kan simma!

Eva Habacke 🥳