1. nov, 2021

Motorsågsproffs

Ett sådant proffs han är Fredik Zabel! På några snabba timmar lade han alla träd som kan blåsa ner över ladan och stallet och några av de tjockaste kommer en kille om en månad och sågar upp i det mobila sågverket han har. Så luftigt det blir runt stall och lada nu. Och så lugn jag kan vara vid nästa storm 💨🌬💨