10. aug, 2021

Grönkålsstuvning

Andlig spis i all ära, men magen behöver sitt också. Efter djursamtalen är jag så himla nöjd, hela jag känns så jordad och en speciell och fantastisk känsla finns i kroppen. Men efter denna jättegoda stuvade hemmaodlade kålen är jag också väldigt nöjd. Trippelgott; 1. Hemmaodlat utan besprutning=maxnäring av bokashiladdad odlingsbädd. 2. Väldigt ekonomiskt=fröna kostar pyttelite och ger stor avkastning. 3. Hahaha - jag hann för de gröna kållarverna=odlingen förenar nytta med nöje, jobb och harmoni 😆🐛🤣