5. aug, 2021

Rost i balk

Det finns ingen video

Vad kan tänkas komma ur en rambalk när man blåser tryckluft i? 🤣