7. maj, 2021

Fredag

Efter mycket knot,
har jag nu slått rot,
i min sköna fredagssoffa.

Eva Habacke