29. apr, 2021

Natur- och kulturmiljövård

Pluggar nu natur- och kulturmiljövård. Det är jätteintressant! Så många olika miljöer i skogen och jag jämför med vår egna skog. Vi har både brynmiljöer, naturskogsrester, lodytor, bergbranter, rasbranter, några block och dödved till de små djurens förtjusning! En sådan skatt! Alldeles hemmavid!!!