12. jan, 2021

Vad?

Sadlar stulna i Luleå, har hästarna sett?

Bortspungna katten, är den stulen? 

Räven på campingen, har den lyssnat?

Jag försöker hjälpa och det är riktigt spännande!!!