11. jan, 2021

Maskrosrot

Örtagubben skriver: Bitterämnena i maskrosrot stimulerar aptiten och matspjälkningen och gör att vi producerar mer galla och andra magsafter vilket för att vi bätre spjälkar fett och olja. Garvämnen är milt sammandragande och slemämnena skyddande! 

I min ena tinktur har jag i maskrosrot. 👍