9. jun, 2020

Alla tre ben

Är så tacksam! 🙏 Idag har alla mina "tre ben" blivit efterfrågade. Djurkommunikation, massage och trädgårdanläggning av gigantisk rabatt. En del kanske tänker att det är mycket, spretigt, men allt hör ihop. Universums kraft finner du i djurkommunikation i allra högsta grad, i alla växter som strävar mot ljuset, fotosyntesens förundrande funktion och i healingmassagen, som känns som ett mellanting. Hur kan jag förklara? Healingmassagen känns som en blandning av Universums kraft och fotosyntesen, arbete på cellnivå. 🧐 Att massera efter kroppens energier och få dem att flöda friare. Att få göra skillnad. Att vara uppkopplad mot högre energier och kunna förmedla energier genom händerna. Kan bara beskriva det som superhäftigt! Jag förstår att inte alla förstår. Det bara ÄR... 🙏 🙏 🙏