24. apr, 2020

otvättad stenmur

Denna stenmuren vill jag göra något åt. För länge sedan började jag gjuta lite på den, för att den skulle bli en snygg mur. Men... så blev det inte mer. Se nästa lilla kilpp = tvättad stenmur 👍