29. feb, 2020

25% bort

Ett av dagens beskärningar. Det var svårt att bara ta 25% av trädet. Ville beskära ännu mer men trädet klarar inte att bli av med mer. Då blir återväxten enorm och det vill man inte uppnå med en beskärning. Detta trädet får vänta till hösten med resten. 👍 🌳 😃