19. apr, 2019

Kildenterapi teori

Så intressant med psykiska strömmar. Här lär vi oss om de inre strömmarna och hur vi masserar dem. Jag har tagit bort ljudet för att inte ord ryckta ur deras sammanhang ska bli missuppfattade. Catarina är så livfull och inspirerande föreläsare så jag vill sitta hela dagen och bara lyssna. Fantastiskt!