9. mar, 2019

Humle

År 1414 blev det lagstadgat i den så kallade "Växjö stadga" att varje bonde var tvungen att ha 40 humlestörar för att i första hand kunna konservera sitt öl. Kravet upprepades i "Kristoffers landslag" 1440 och 1474 ökade kravet till 200 störar per gård. Först år 1860 avskaffades odlingsplikten som alltså var en svensk lag i mer än 400 år.

Hade det varit lag nu låg vi back med 199 störar. Med i år ska jag få gräva upp några plantor vid ett torp där urgamla kottar från tropets trossbotten slängdes ut för något år sedan - och blev plantor! Snacka om växtkraft! Ligga i dvala i 100 år och bli plantor när de når jord. Ska naturligtvis sända kottar till SLU. 🍺 Vem vet vad de kottarna kan bli anfader till...