1. dec, 2018

Uppstammad hassel

Från -15°C till idag + 3°C. Jag tog vara på "värmen" och planterade två av mina uppstammade hasslelträd jag ympade för två år sedan. En 'Cosford' och en 'Filbert'. Den ena gav en nöt i år. 👍 Jätteskoj!