17. nov, 2018

17 novembers snöoväder

År 1995 kom det en hel del snö den 17 november, som dagens datum! Jag är fullt nöjd med att det ännu är plusgrader eftersom jag fortfarande har plantor och äppelträd att plantera. 🌳🍎🍏😀