6. sep, 2018

Rensning

Att få positiv respons på ett hus jag rensat rent från obehöriga andar, är fantastiskt eggande för mig att fortsätta rensa bort andar från hus! 🤲