5. aug, 2018

Hasselnöt

Åhhh - så roligt med den första nöten på en hassel jag ympade förra året. 😀 Detta är en konsumtionshassel. Nötter man äter till jul 😋.